Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Το Β΄ Ψυχοσάββατο

 


Τό Σάββατο, πρό τής Πεντηκοστής
, είναι γνωστό ώς «Ψυχοσάββατο» ή «τών ψυχών», καθώς ή Εκκλησία μας στρέφεται, τήν ημέρα εκείνη, μέ συγκίνηση καί προσευχή στά μνήματα τών κεκοιμημένων, καί τελεί Ιερά Μνημόσυνα, Τρισάγια καί Θείες Λειτουργίες υπέρ «αναπαύσεως τών ψυχών αυτών».Ο άνθρωπος δέν είναι μόνον σώμα, αλλά είναι καί ψυχή, αθάνατη πνευματική υπόσταση, ή οποία όταν τό σώμα πεθαίνει, τό αποχωρίζεται καί μεταφέρεται στόν αόρατο πνευματικό κόσμο, όπου παραμένει προσμένοντας καί προγευόμενη τήν Κρίση τής Δευτέρας Παρουσίας τού Κυρίου Ιησού.


Μέσα στήν ιδιαίτερη μέριμνά της γιά τούς κεκοιμημένους, ἡ Αγία Ὀρθόδoξη Εκκλησία μας έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα τής εβδομάδος γι᾿ αυτούς, πού είναι τό Σάββατο. Οπως ἡ Κυριακή είναι ή ημέρα τής Αναστάσεως τού Ιησού Χριστού, έτσι καί τό Σάββατο είναι ἡ ημέρα τών κεκοιμημένων,γιά νά τούς θυμόμαστε καί νά τούς μνημονεύουμε.


Σέ κάθε προσευχή καί ιδιαίτερα στίς προσευχές τού Σαββάτου ό πιστός μνημονεύει τούς οικείους, συγγενείς καί προσφιλείς, ακόμη καί τούς εχθρούς του πού έφυγαν από τόν κόσμο αυτό, καί ζητά τίς προσευχές τής Εκκλησίας γι’ αυτούς. Στό δίπτυχο, πού φέρνουμε μαζί μέ τό πρόσφορο γιά τή θεία Λειτουργία, γράφονται τά ονόματα τών ζώντων καί τών κεκοιμημένων, τά οποία μνημονεύονται.


Σέ ετήσια βάση ή Εκκλησία έχει καθορίσει ιδιαίτερα δύο Σάββατα, τά οποία αφιερώνει στούς κεκοιμημένους της. Είναι τά μεγάλα Ψυχοσάββατα, τό ένα πρίν από τήν Κυριακή τής Απόκρεω καί τό άλλο πρίν από τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής.


Μέ τό δεύτερο Ψυχοσάββατο διατρανώνεται ή πίστη μας γιά τήν καθολικότητα τής Εκκλησίας, τής οποίας τήν ίδρυση καί τά γενέθλια της επί τής γής εορτάζουμε τήν Πεντηκοστή. Μέσα στή Μία Αγία Αποστολική καί Καθολική Εκκλησία περιλαμβάνεται ή στρατευόμενη, εδώ στή γή, καί ή θριαμβεύουσα στούς ουρανούς.


Στήν Ιερά Μονή μας τελέσθηκε σήμερα Παρασκευή, ή ακολουθία τού Eσπερινού, καί στήν συνέχεια τό μνημόσυνο τού δεύτερου Ψυχοσάββατου.


Τό μνημόσυνο ετέλεσε ό Καθηγούμενος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλαντίου καί Λοκρίδας κ.κ. Νεκτάριος, ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ.κ. Πολύκαρπος, οί ιερείς, καί οί διάκονοι τής Μονής.


Οί πατέρες μαζί μέ τούς πιστούς συμπροσευχήθηκαν γιά τίς ψυχές τών αγαπημένων τους προσώπων πού έχουν φύγει από τόν παρόντα κόσμο.


Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα