Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Βαπτίζεται ο Δούλος τού Θεού ΑναστάσιοςΣήμερα Κυριακή τού Παραλύτου, μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας, στίς 12:00 τό μεσημέρι ετελέσθη τό Μυστήριο τού Βαπτίσματος, τού υιού τού Γεωργίου Μερτζάνη καί τής Αρτεμης Σοφάνη.Ο νεοφώτιστος έλαβε τό όνομα Αναστάσιος.

Ανάδοχος τού νεοφώτιστου ήταν ο Δημήτριος Μερτζάνης.


Βάπτισμα ἀποκαλεῖται τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ὁποῖο ὁ πιστός διά τριπλῆς καταδύσεως καί ἀναδύσεως ἐξ ὕδατος, καί ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀναγεννᾶτε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀποθέμενος τήν φύση τῆς ἁμαρτίας καί εἰσαγόμενος σέ μία νέα ἀναγεννητική ζωή ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Τό βάπτισμα ἐξαλείφει τίς ἁμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου, συνάμα καί τό προπατορικό ἁμάρτημα, δίνοντας τή δυνατότητα στόν πιστό νά μετέχει τῶν ὑπολοίπων Ἱερῶν Μυστηρίων. Γί αὐτό καί ἀποκαλεῖται καί "λουτρό παλιγγενεσίας".


Τό βάπτισμα εἶναι Μυστήριο τό ὁποῖο συστήθηκε ἀπό τόν Κύριο ἀφοῦ ὁ ἴδιος μιλώντας πρός τούς μαθητές τούς ἀνέφερε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἐνῶ καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρει πώς «ἐάν μή τίς γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».


Αυτή η νέα γέννηση για την πνευματική ζωή, στην οποία εισείλθε σήμερα με τήν βάπτισή του ο νεοφώτιστος Αναστάσιος, ευχόμεθα να τόν οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών.


Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τό Μυστήριo.